ES projektai

„E-komercijos modelio diegimas UAB „AR Šiauliai“, perorientuojant
procesus ir juos skaitmeninant“
UAB „AR Šiauliai“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „E-komercijos modelio diegimas UAB „AR Šiauliai“, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0057.
Projekto biudžetas: 46.700,00 Eur, iš jų ES dalis: 35.025,00 Eur. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.
Projektas finansuojamas pagal priemonę E. komercijos modelis COVID-19.
Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. kovo 18 d.
Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. vasario 18 d.
Projekto tikslas – įdiegti e-komercijos modelį UAB „AR Šiauliai“, sudarant sąlygas įmonės konkurencingumui ir pajamoms augti.
Projekto uždavinys – įdiegti e-komercijos modelį UAB „AR Šiauliai“, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant, taip sudarant palankias sąlygas investicijų skatinimui, naujų klientų pritraukimui ir įmonės augimui.

UAB „AR Šiauliai“ įregistruota 1994 metais. Pagrindinė įmonės veikla: maitinimo ir prekybos paslaugų teikimas. Dėl sparčiai kintančio COVID-19 pandemijos buvo apribotas klientų lankymasis maitinimo įmonėse ir prekybos vietose. Veiklą maitinimo srityje vystanti bendrovė pradėjo patirti nuostolius: sumažėjo apyvartos, padidėjo gamybos sąnaudos, sumažėjo darbo našumas, įmonės mokumas. Įmonei negalint veikti karantino metu ir patiriant nuostolius susidarė būtinybė ieškoti kitų išeičių. UAB „AR Šiauliai“ šiandien neturi jokio elektroninio sprendimo prekybai savo restorano gaminamam maistui ir teikiamoms paslaugoms. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta elektroninė prekybos sistema, kurioje klientai savitarnos būdu galės užsisakyti maistą, bei šios sistemos dėka įmonė galės vykdyti pardavimus nuotoliniu būdu. Elektroninėje parduotuvėje kiekvienas klientas galės susiformuoti savo poreikius pagal siūlomus maisto produktus, bei atlikti užsakymą, jį valdyti, gauti automatizuotai sąskaitas. Savitarnos sistema bus sukurta atsižvelgiant į esamos rinkos tendencijas. Įgyvendinus projektą bus pradėtas paslaugų teikimas internetu, dėl ko padidės pardavimų kiekiai ir pajamos, taip sumažinant Covid-19 pasekmes įmonės veiklai.