Priekulės evangelikų liuteronų bažnyčia

Priekulės evangelikų liuteronų bažnyčia

Tai Priekulės miestelyje esanti, unikalia istorija ir architektūros bruožais pasižyminti bažnyčia, pirmą kartą pastatyta ir pašventinta dar XVIIa. Iš pradžių ji buvo plytinė, bebokštė, ištęsto stačiakampio formos skliautuotais langais. Bažnyčia turėjo du varpus, altorius ir sakykla buvo atskiri. Bažnyčios apačioje buvo įrengti gilūs rūsiai, kuriuose, manoma, buvo laikomi žymiausių Mažosios Lietuvos kunigų palaikai.
XIXa. bažnyčia rekonstruota – sujungta sakykla ir altorius, nupirkti nauji rokoko stiliaus elementų turintys vargonai, išmūrytas 40 m. bokštas, ant kurio įrengtas laikrodis, o bokšto viršūnėje pastatytas kryžius.

Per  karą bažnyčia stipriai apdegė, susprogdintas bokštas. Pokario metais ji nebuvo atstatyta, o 1954 – aisiais  visiškai sugriauta ir sulyginta su žeme. Tik 1992 metais buvo pastatytas paminklas įamžinęs Priekulės bažnyčios atminimą.

Iš naujo evengelikų liuteronų bažnyčia Priekulėje pastatyta 1984 metais – vieno aukšto, raudonų plytų mūro pastatas, atspindintis Rytprūsių mūrinės architektūros XIXa. II p. – XX a. pr. tradicijas.